3. projekt: Ørkildskolen

I samarbejde med 5. klasses årgangsteam samt skolens tre 5. klasser gik vi i starten af marts 2015 i gang med projektet på Ørkildskolen, afdeling Øst.

1. WORKSHOP, MARTS 2015
SKOLEVEJSANALYSE: De tre 5. klasser fik til opgave at tegne deres skolevej. De skulle gøre opmærksom på, hvor i trafikken de følte sig henholdsvis trygge og utrygge.

IMG_9561     IMG_9566Elevernes kort viste tydeligt, at 45 % af eleverne i 5. klasse er utryg ved at færdes på Østre skolevej på grund af biler.
16 % af eleverne i 5. klasse er utryg ved at køre ud på Fruerstuevej, fra stien ved kirken.

Det er disse to områder projektet arbejder videre med at gøre mere tryg for eleverne.

2. WORKSHOP, MARTS 2015
IDEER OG LØSNINGER: 60 elever fra 5. årgang gik i gang med at finde på løsninger på problemet med for mange biler foran skolen.
1. idé gik ud på at få forældrene til at sætte deres børn af på en parkeringsplads i nærheden, hvorefter børnene skulle gå resten af vejen til skole. Dette skulle få færre til at køre i bil foran skolen og gøre skolevejen mere tryg for cyklister.
2. ide´  gik ud på at lave ramper, på en sti i nærheden, så det skulle være sjovt at køre på cykel i skole.
3. idé var at lave vejvisere fra parkeringspladsen og hen til skolen, så det blev trygt for skolens mindre elever at gå til skole.

IMG_9706              IMG_9704
Eksempel på en vejviser                                  Cykelramperne på stien hen til skolen.

3. WORKSHOP, APRIL 2015
KAMPAGNE: Eleverne fik til opgave at udvikle en kampagne målrettet resten af skolen med henblik på at få flere til at cykel til skole.
Kampagnen bestod af:

  • Et slogan: Op på hesten, så starter festen. Som blev trygt på klistermærker og uddelt til skolens elever.
  • Plakater: Eleverne tegnede plakater, som hang på skolen op til eventen.
  • To konkurrencer: Eleverne i 5. klasse gik hver dag i to uger rundt i alle skolens klasser og undersøgte, hvor mange elever, der var cyklet i skole. Klassen med flest cykelende elever vandt en præmie. Samt en konkurrence, hvor den klasse, hvor flest elever cyklede til skole på eventdagen også vandt en præmie.
  • Cykelundervisning: Elever fra 5. klasse underviste elever i 2. klasse i cykeløvelser.