2. projekt: Agedrup Skole

DEN 12. MAJ 2015 blev skolens nye, midlertidige cykelsti indviet for hele skolen. Cykelstien skulle teste om, stikvejen ind til skolen blev mere tryg for skolens cyklister, nu hvor bilerne ikke længere kunne parkere langs vejen og cyklisterne ikke skulle krydse vejbanen for at komme hen til cykelstativerne.

IMG_9728
Den midlertidige cykelsti indviesEvent for hele skolen, hvor cykelstien blev indviet og
8. klasserne uddelte præmier til 10 heldige cyklister.

FRA IDE TIL VIRKELIGHED
1. WORKSHOP, FEBRUAR 2015
Eleverne fik til opgave at tegne et kort over området omkring deres skole med henblik på at finde frem til de steder, hvor cyklister og fodgængere føler sig henholdsvis trygge og utrygge i trafikken.
IMG_9458

Efterfølgende gik vi ud og kiggede på de steder, som eleverne havde beskrevet som problematiske.
2. WORKSHOP, MARTS 2015
IDEER TIL MIDLERTIDIGT ANLÆG: Efter at eleverne var blevet enige om, hvilket sted de følte sig mest utrygge på vejen til skole, var opgaven nu at komme med ideer til løsninger på problematikken.
Med modellervoks og piberensere gik eleverne i gang  – og der kom mange gode ideer frem. Ideer som senere blev til en midlertidig, dobbeltrettet cykelsti.
Vi havde denne dag besøg af Odense kommunes Trafikplanlægger, Connie, som var meget interesseret i at høre elevernes ideer og løsninger på problemet.
    IMG_1048
Flere grupper fandt på ideen til at lave en dobbeltrettet cykelsti på stikvejen ind til skolen.

3. WORKSHOP, APRIL 2015
KAMPAGNE OG EVENT: På den sidste workshop skulle eleverne udvikle en kampagne målrettet skolens øvrige elever. Målet var at få flere til at cykle til skole og benytte den nye cykelsti.

Kampagnen bestod af følgende:

  • Eleverne fandt på sloganet: Vi cykler af sted – kom og vær med, som  blev trykt på nøgleringe og uddelt til skolens 0.-4. klasser til eventen.
  • Eleverne udviklede en konkurrence, der skulle få flere elever til at cykle til skole, den dag, hvor cykelstien blev indviet.
  • Eleverne udviklede en cykeltræningsbane, hvor 8. klasserne underviste en af skolens 2. klasser. Undervisningen blev gentaget senere på skoleåret.

To elever fra 8.a underviser skolens 2. klasse.

CYKELAMBASADØRER
Eleverne i 8. klasse blev i løbet af de tre workshops uddannet som cykelambassadører – et udtryk for en gruppe elever, der går forrest og skaber rammer for, at flere elever kan cykle trygt til skole.

Læs mere om projektet her:
Elever skaber tryggere skolevej
8.a indvier en tryggere skolevej