Adfærd før anlæg

Vi har fået støtte fra Østifterne og Cykelpuljen til et projekt, der skal dokumentere effekten af at fokusere på adfærdsløsninger, elevinddragelse og afprøvning af mindre fysiske tiltag. Løsningerne dokumenteres med COWIs skoleankomstanalyse og herunder droneoptagelse. Projektet udføres med vores samarbejdspartnere COWI og Cyklistforbundet.

De medvirkende kommuner og skoler er; Aalborg Kommune og Vester Mariendal Skole samt Københavns Kommune og Christianshavns Skole.

COWIs rapporter om de to projekter

For hver skole har vi i samarbejde med COWI evalueret effekten af projektets tiltag og anbefalet hvordan kommune og skole kan arbejde videre med og fastholde den gode adfærd.

Læs evaluering og anbefaling for Christianshavns Skole

Læs evaluering og anbefaling for Vester Mariendal Skole

(Bemærk at Christianshavns Skole er et kommenteret PowerPoint)

Effekt på Christianshavns Skole

På Christianshavns Skole har projektet medført en stigning i antallet af cyklister baseret på en måling før og efter. Der vurderes en stigning på minimum 33% flere cyklister. Desuden viser en spørgeskemaundersøgelse, at 53% af forældrene føler sig mere trygge efter projektets tiltag. Læs mere om projektet på Christianshavns Skole i Københavns Kommune.

Effekt på Vester Mariendal Skole

På Vester Mariendal Skole har projektet medført en mindre stigning i antallet af lette trafikanter. En spørgeskemaundersøgelse peger på, at 67% af forældrene føler sig mere trygge i forbindelse med projektets primære problemstilling.

Læs mere i COWIs rapport

Inspirationsmateriale og kommunikation

Som en del af projektet udarbejdes en ‘gør-det-selv’-guide til lærere, der kan hentes gratis. Sammen med Cyklistforbundet og COWI kommunikerer vi data om potentialet i adfærdsbaserede løsninger til de danske kommuner med to webinarer om temaet og pressearbejde.

Desuden har vi i 2022 afholdt oplæg på Trafikdage og den Nationale Cykelkonference om projektet. Læs resumeet i forbindelse med oplægget til Trafikdage.

TV2 på besøg hos Vester Mariendal Skole i Aalborg

Den 20. april blev 6. årgangs trafikløsninger indviet og præsenteret for resten af skolen. Se TV2 Nordjyllands indslag.