Agedrup Skole, Odense

FRA MIDLERTIDIGT TIL PERMANENT ANLÆG

PROBLEM
Bilister og cyklister kører ind ad den samme stikvej om morgenen. Det skaber utryghed for skolens cyklister, der skal cykle ad samme stikvej, når de skal i skole om morgenen og herudover skal krydse kørebanen for at komme hen til cykelstativerne.

Skolen har derfor i mange år ønsket sig en dobbeltrettet cykelsti ind til skolen. Cykelstien skulle etableres på et grønt område ved siden af skolen.

ELEVERNES IDE
Med hjælp fra skolepatruljen fik ingeniører og skolebestyrelsen nye øjne på problematikken. Eleverne foreslog, at der blev etableret en dobbeltrettet cykelsti på stikvejen ind til skolen, så eleverne bl.a. ikke skal krydse kørebanen for at komme hen til cykelskurene.

ELEVERNES FORSLAG BLIVER AFPRØVET
Ideen med en cykelsti på stikvejen ind til skolen blev afprøvet i en periode på seks uger, hvor der blev sat kegler langs med vejbanen, for at adskille cykler og biler.


Agedrup Skoles midlertidige cykelsti.

Cykelstien skulle teste, om stikvejen ind til skolen blev mere tryg for skolens cyklister, nu hvor bilerne ikke længere kunne parkere langs vejen og cyklisterne ikke skulle krydse vejbanen for at komme hen til cykelstativerne.

ELEVERNES FORSLAG BLIVER TIL ET PERMANENT ANLÆG
Efter en prøveperiode på seks uger viste trafiktællinger, at 56 % flere elever cyklede i skole. Bl.a. på baggrund af dette, besluttede Odense kommune at gøre cykelstien permanent.

Agedrup Skoles permanente cykelsti!