Socialøkonomisk virksomhed

Trafik i Børnehøjde er registreret som en socialøkonomisk virksomhed i cvr og under Erhvervsstyrelsen pr. 1. august 2020. Det betyder at selskabet arbejder ud fra et socialt formål. Som det fremgår af vedtægterne er formålet:

“…at forbedre trafiksikkerheden generelt og særligt for børn og unge
samt at medvirke til børn og unges demokratiske dannelse og aktive medborgerskab
indenfor trafik, sundhed, bæredygtighed og samfundsudfordringer generelt.

Samtidig er selskabet forpligtet til at reinvestere 90% af et eventuelt overskud i aktiviteter, der ligger inden for formålet. Det betyder altså i grove træk en non-profit virksomhed. På Erhversstyrelsens hjemmeside kan der læses mere om retningslinjerne og hvilke andre forpligtelser en virksomhed skal leve op til.

Vi indgår i en klynge for socialt ansvarlige virksomheder på Sydfyn under navnet ViSAS (Virksomheder med socialt ansvar). ViSAS arbejder for at flere offentlige og private organisationer skal prioritere handel med virksomheder med socialt ansvar. Hos det offentlige giver det sikkerhed for økonomisk ansvarlighed. Samtidig hermed at virksomheden løfter en del af det offentliges opgaver ved at have et socialt formål.

Private virksomheder kan profilere sig som socialt ansvarlige ved at handle med socialøkonomiske virksomheder.