Cykelbane

Odense Kommune ønskede at etablere en cykelbane på Kroggårdsskolen, for at give eleverne mulighed for at cykle i frikvartererne.
TRAFIK I BØRNEHØJDE blev inddraget i udviklingen af selve cykelbanen hvorefter ideerne blev videregivet til en entreprenør, der førte dem ud i livet.

Læs om projektet her:
KROGGÅRDSSKOLEN, ODENSE