Cykelbane

ELEVER DESIGNER CYKELBANER

TRAFIK I BØRNEHØJDE er blevet inddraget i at udvikle cykelbaner på skoler, for at give børn mulighed for at cykle i frikvartererne.

I processen har vi inddraget elever, der har været med til at designe cykelbanerne, hvorefter ideerne blev videregivet til en entreprenør, der førte dem ud i livet.

Eksempler på projekter:
KROGGÅRDSSKOLEN, ODENSE
FÅRUP SKOLE, RANDERS