Cykelpuljeprojekt

ELEVER SOM AMBASSADØRER FOR TRYG CYKELTRAFIK. Trafik i Børnehøjde har gennemført et projekt med støtte fra Vejdirektoratet, der har videreudviklet en metode til håndtere skolevejsproblemstillinger. Metoden inddrager elever i at promovere transportændringer på deres skole. Støtten er givet i forbindelse med Cykelpulje 2014.

Projektet er afsluttet med evalueringsrapport. Link til evalueringsrapport.

Projektet er gennemført over et år fra august 2014 til juli 2015 på tre skoler på Fyn. I efteråret 2014 har vi været på Skårup Skole i Svendborg Kommune. I foråret 2015 har vi været på Ørkildskolen i Svendborg Kommune og Agedrup Skole i Odense Kommune.

På baggrund af projektet har vi produceret en guide til undervisning, der skal videreformidle projektets gode erfaringer. Elevinddragelse i trafikprojekter – en guide til undervisning og dialog.

Vi definerer udfordringer og muligheder i samarbejde med trafikingeniører, elever, forældre, lærere og ledere. På den baggrund udvikler vi skræddersyede kampagner og midlertidige anlæg. Vi måler effekt gennem hele forløbet og vurderer til sidst, hvordan et permanent anlæg kan se ud med brugerne. Læs den oprindelige ansøgning til Vejdirektoratet og projektbeskrivelsen ‘Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik’ for detaljer.

HVAD ER MIDLERTIDIGE ANLÆG? Overordnet set arbejder vi med det midlertidige ud fra, at det skal gøre os klogere på, hvordan et permanent anlæg kan se ud. Som udgangspunkt anvendes prisvenlige løsninger (mock-ups). Det giver os mulighed for at gøre anlæg understøttende for brugernes reelle adfærd. Hvis brugerne bliver spurgt direkte, kan brugernes personlige behov komme til at fylde for meget. Det midlertidige giver os altså mulighed for at opstille fagligt velbegrundede scenarier. Projektet på Skårup Skole kan give en ide om, hvad midlertidige anlæg kan være. Andre muligheder kan være test af midlertidige ‘Opholds- og legeområder’ eller mindre cykelvenlige trafiksaneringer.