Elevinddragelse i trafikløsninger

Elever inddrages i byens bæredygtige udvikling. Formålet er at få flere elever til at cykle til skole, og elevernes ideer er udgangspunkt for de midlertidige anlæg og kampagner, der skal føre til dette.

GENTAGELSE OG FORANKRING AF ELEVERNES TRAFIKKAMPAGNER
Vi anbefaler, at gentage den enkelte skoles trafikkampagne i samarbejde med den lærer og elevgruppe, der har udviklet kampagnen.
Kampagnen gentages 2-6 måneder efter den første kampagne blev igangsat.
Målet er at gentage kampagnens budskaber for skolens forældre og elever, evt. efter sommerferien eller i starten af foråret, på denne måde bliver elevernes ideer forankret på skolerne, så skolevejen fortsat kan være tryg for skolens cyklister og fodgængere.

ELEVINDDRAGELSE I TRAFIKPROJEKT, FREDERIKSSUND KOMMUNE
I Frederikssund har vi inddraget to 5. klasser i at forbedre trafikforholdene foran deres skole med henblik på at få tiltagene forankret i skolens trafikpolitik.
Læs om projektet her:
Ådalens Skole – elever kommer med anbefalinger til skolens trafikpolitik

AMBASSADØRER FOR SIKKER TRAFIK, ROSKILDE KOMMUNE 
På fem skoler i Roskilde har vi inddraget elever i at forbedre trafikforholdene omkring deres skole.
Eksempler på projekter:
Gadstrup Skole – ny skolevej
Lynghøjskolen – nyt afsætningssted
Klostermarkskolen – Kys og kør
Østervangsskolen – Delt cykel- og gåsti 

ELEVER SOM TRAFIKEKSPERTER, FREDERIKSBERG KOMMUNE
I samarbejde med ViaTrafik har vi inddraget elever i en skolevejsanalyse.
Eleverne har bidraget med en kortlægning og ideer til at ændre adfærd blandt forældre og børn. Ideerne er senere hen blevet udført som kampagner med eleverne.
Efterfølgende har vi udført lignende projektet på 9 skoler på Frederiksberg.

Eksempler på projekter:
Kaptajn Johnsens skole – Fra trafikprojekt til trafikpolitik
Søndermarkskolen – adfærdskampagne og vejlukning

Læs artikel af tidligere trafikingeniør i kommunen

FREMTIDENS TRAFIKANTER, ODENSE KOMMUNE
8 skoler i Odense kommune er blevet inddraget i udviklingen af trafikprojekter omkring deres skole. Formålet er at få flere elever til at cykle til skole, og elevernes ideer er udgangspunkt for de midlertidige anlæg og kampagner, der skal føre til dette.
Eksempel på projekt:
Agedrup Skole – ny cykelsti