Historiske cykelruter

‘Vores mål er at skabe projekter, der får børn og unge til at opleve glæden ved at cykle. I dette projekt blev cyklen både anvendt som et transportmiddel og et middel til at løse faglige opgaver undervejs på cykelruten.

Vi har i samarbejde med Svendborg Museum udviklet cykelruterne, Søfart på Cykel og På cykel gennem kvindehistorien.
I de to undervisningsforløb bliver cyklen en del af den faglige undervisning.
Vi har inddraget cyklen i den klassiske byvandringsmodel, så eleverne cykler fra stop til stop og hermed øver sig i at navigere i byens trafik på cykel.
Derudover indgik cyklen som en del af den faglige undervisning ved nogle af stoppene.

Til hvert undervisningsforløb er der et undervisningsmateriale, så lærere kan tage deres elever med på en historisk cykeltur rundt i Svendborg på egen hånd.

Målgruppe: 4.-9. klasse.

Søfart på cykel
Dette forløb fokuserer på Svendborgs maritime historie, herunder værftshistorie, smugleri, færgetransport og beretninger fra sømænds første sejladser.

Elever
Elever cykler rundt på Frederiksø og leder efter øgenavne fra Svendborg Værft

På cykel gennem kvindehistorien
I dette forløb møder eleverne fem usædvanlige kvindeskæbner fra Svendborgs top og bund i perioden 1850-1920.

Elever lytter til historien om ‘Den kvindelige skibsreder Anna Kirstine Jensen’ foran Mæglergården, en bygning Anna Kirstine fik bygget på havnen i 1910.

Gratis undervisningmaterialer
Undervisningsmaterialerne til de to forløb er frit tilgængelige og kan downloades her.

De historiske cykelruter er støttet med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen,
Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, Augustinusfonden, Havnepuljen og de fire REMA1000 butikker på havnen, i Vindeby, i Vestergade og i Tved.