Kaptajn Johnsens Skole, Frederiksberg

TRAFIKPROJEKT FØRTE TIL NY TRAFIKPOLITIK
5.b på Kaptajn Johnsens Skole på Frederiksberg, blev inddraget i at forbedre skolevejen foran deres skole i et elevinddragelsesforløb.

PROBLEMER:
Ifølge 5.b var der følgende problemer på vejene omkring skolen om morgenen.

  • Utryghed om morgenen som følge af mange biler. Bilerne parkerer på fortovet og bakker uhensigtsmæssigt.
  • Biler, hvorfra der afsættes børn om morgenen, spærrer overgangen ved et helleanlæg.
  • Forældre og andre cyklister cykler mod ensretningen, hvilket giver utryghed for elever på cykel på vej i den ’rigtige’ retning.

INPUT TIL NY TRAFIKPOLITIK
Efter trafikprojektet fik eleverne til opgave at komme med input til skolens trafikpolitik ud fra de løsningsforslag, de var kommet med i projektet.
Vi har ud fra elevernes ideer, videregivet følgende til skolen og Frederiksberg Kommune.

Parkering af biler og afsætning

  • For elevernes tryghed må der på Tårnborgvej kun parkeres i parkeringsbåsene. Afsætning kan ske ved kantstenen foran skolen og altså ikke oppe på fortovet.
  • På Lykkesholms Allé er det vigtigt, at der ikke afsættes børn foran helleanlægget, da det ellers vil være uanvendeligt.

Tilføjelse til afsnittet ’På cykel til skole’

  • For elevernes tryghed er det vigtigt, at der kun cykles med ensretningen på Lykkesholms Allé.

KAMPAGNE TIL ELEVER OG FORÆLDRE
Som en del af trafikprojektet udviklede 5.b klistermærker, badges og en flyer med ovenstående budskaber – disse er allerede uddelt til skolens elever og forældre.

    
5.b´s flyer til forældrene                         5.b´s badge til eleverne


Klistermærker, der blev uddelt til skolens elever