Kortlægning af skoleveje, Aalborg

Trafik i Børnehøjde har kortlagt skolevejen på seks skoler i Aalborg ved hjælp af elevinddragelse.

Civilingeniør Peter Sønderlund og ingeniør Winnie Nymann Larsen, Aalborg Kommune
Formålet med elevinddragelsen er at få brugernes syn på skolevejen – allerhelst set fra et barns synsvinkel og ved hjælp af ”forklaringer”, der ikke er alt for ”farvede” af forældres eller andre voksnes oplevelser og holdninger.

Kortlægning
Eleverne har kortlagt deres skolevej ved, at de hver især tegnede et kort, hvor de beskrev, hvor der var henholdsvis trygt at cykle og gå til skole, og hvor det var utrygt.

Fordelen ved at inddrage elever i en kortlægning af skolevejen er, at det er muligt at dække en stor del af skolevejen med én klasse. Eleverne kommer fra forskellige egne af skoledistriktet, hvilket giver mulighed for at få en førstehåndserfaring fra alle de vigtigste veje ind til skolen. Eleverne færdes på skolevejene hver dag og kender til forholdene på alle årstider og med varierende trafik.

Metoden giver mulighed for at få viden om elevernes oplevelse af trygheden på skolevejen, som ofte kan være forskellig fra voksnes. 

En kortlægning med elever medfører en række opmærksomhedspunkter, der kan medvirke til at bekræfte nogle antagelser om trafikken omkring skolen.

Afsluttende rapport
Afslutningsvis efterbehandles elevernes kortlægning i en rapport, som kan medvirke til en screening af, hvor der bør sættes ind eller hvilke områder, der skal undersøges nærmere.