Kroggårdsskolen, Odense

ELEVER UDVIKLER CYKELBANE
 ‘Det handler jo om ejerskab. Vi skal have børnene til at få ideerne selv. De skal være med til konkurrencer og leg, for det ender med, at de ønsker at cykle i skolen’, udtaler skoleleder Mogens Falk Jørgensen.

Derfor blev en af skolens 5. klasser inddraget i at udvikle cykelbanen.

 
5. klassen afprøvede forskellige cykeløvelser i skolegården.

  
Herefter udviklede eleverne ideer til, hvilke aktiviteter der kunne være sjove på en cykelbane.

 . De byggede en midlertidig cykelbane, som blev afprøvet af en 2. klasse.

2. og 5. klasserne evaluerede cykelbanen, og de endelige anbefalinger blev videregivet til entreprenøren.

CYKELBANEN INDVIES
En forårsdag blev cykelbanen indviet for hele skolen. 5. klasserne stod for at guide de særligt udvalgte klasser igennem den nyetablerede cykelbane.
Læs om indvielsen af cykelbanen her

CYKELFRIKVARTER
Efter elevernes ønske har skolen efterfølgende etableret det de kalder for et  ‘cykelfrikvarter’. Her skiftes skolens klasser til at benytte cykelbanen i frikvartererne.