Skoleleder, Lene Rugård Jensen, Skårup Skole, Svendborg

Udtalelse på baggrund af projektet ’Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik´, 2015

Trafik i Børnehøjde har leveret et projekt med stor betydning og indflydelse på trafiksituationen omkring Skårup Skole. Det giver stor respekt når et budskab kommer fra eleverne. Projektet har formået at gøre eleverne til ambassadører for den ønskede trafikadfærd. Desuden gør den menneskelige tilstedeværelse projektet vedkommende set i forhold til de nationale kampagner.

Resultatet har på kort sigt medført en markant forbedring af trafiksituationen foran skolen og på længere sigt, at flere af projektets aktiviteter gentages fx omkring skolestart.

Den store effekt skyldes, at Trafik i Børnehøjde består af dygtige procesledere med en pædagogisk baggrund og erfaring fra skoleverdenen. De er velstruktureret i deres kommunikation og leverer en høj service, hvilket betyder, at der ikke behøver at blive sat timer på det.

Projektets fortællinger er gode til at ændre adfærd, fordi det rammer målgruppen fx med en ’krokodille-sti’.

Elevinddragelse tvinger skolen som helhed til at følge med projektet. Skolen kan simpelthen ikke overse, at elever bliver inddraget i et vigtigt emne og derfor bliver skolen gradvist mere og mere bundet op på projektet
Samtidig har projektet haft et interessant dannelsesmæssigt perspektiv ved, at eleverne har fået en forståelse for deres handlemuligheder i et demokratisk samfund gennem et ’virkeligt’ projekt. Derfor har projektet også været interessant set ud fra skolereformen.

Elevrådets ‘Krokodillesti’.
Ved at lægge ‘krokodiller’ under balancebanen bliver det sjovere for skolens yngste elever at gå i skole på egen hånd.


Læs om projektet på Skårup Skole