Projektets resultater

PROJEKTET ’Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik’ har afprøvet og dokumenteret en metode til at arbejde helhedsorienteret med at løse skolevejsproblemstillinger.

DE MIDLERTIDIGE ANLÆGS BETYDNING
Det midlertidige anlæg har fungeret som en form for kampagne, da anlæggene i flere tilfælde har haft et tydeligt budskab fx hvor forældre skal sætte deres børn af for at forbedre trafikforholdene. Det midlertidige anlæg har således også haft en kommunikationsværdi ved, at det er eleverne der har været med til at udvikle det.

Et godt eksempel på et midlertidigt anlæg er en midlertidig dobbeltrettet cykelsti på en stikvej ind til Agedrup Skole i Odense. Det lykkedes at finde frem til en løsning på selve vejbanen ud fra elevernes input. En løsning som i den grad medførte øget tryghed. Det fysiske design blev etableret med midlertidigt vejmateriel i form af vognbanedelere.IMG_9731

ET AF PROJEKTETS SUCCESKRITERIER VAR:
Skolens elever/forældre ændrer transportvaner.
Stigning på 10 % i andelen af elever, der cykler til skole i den aktive periode samt stigning på 5 % en uge efter interventionen.
Fald på 15 %, der køres i bil til skolens indgang på daglig basis i den aktive periode og 10 % en uge efter interventionen.

 Trafiktællinger

Forventning Skårup Skole Agedrup Skole Ørkildskolen
Biler fra trafiktælling 1 til 2

-15%

-30%

9%

-22%

Biler fra trafiktælling 1 til 3

-10%

-5%

-23%

-21%

Cykler fra trafiktælling 1 til 2

10%

15%

56%

58%

Cykler fra trafiktælling 1 til 3

5%

-1%

22%

31%

Fodgængere fra tælling 1 til 2

1%

-31%

136%

Fodgængere fra tælling 1 til 3

35%

-11%

191%

ANALYSE
Trafiktællinger skal efter god skik tages med forbehold for usikkerhed. Tællingerne anvendes derfor som én brik i den samlede vurdering af projektet.

Generelt lever trafiktællingerne op til forventningerne. I nogle tilfælde ligger resultatet langt over det forventede og i andre tilfælde lidt under. Med den uforudsigelighed, der må tilskrives naturlige variationer, vejrets/sæsonens indvirkninger osv., må resultatet samlet set vurderes at være over det forventede.

FORANKRING PÅ SKOLERNE
Det er en del af projektets forståelse, at aktiviteterne skal forankres for at have en holdbar effekt. Adfærdsændringer kræver mange gentagelser. Særligt da målgruppen ændrer sig med hvert skoleår er det nødvendigt at være klar til de nye. Vi har derfor spurgt ind til, hvordan skolerne forventer at sætte aktiviteterne i ’drift’:

  • Skårup Skole vil anvende en kopi af aktiviteterne til næste skolestart. Det betyder, at de vil sætte fokus på, at biler ikke skal ind på den primære tilkørselsvej til skolen. De vil i stedet anvende og promovere de udviklede børnetrafikruter bl.a. med inddragelse af elevrådet til at udvikle nye aktiviteter. Skolen vil implementere projektets resultater og aktiviteter i deres trafikpolitik.
  • Ørkildskolen har en leder, der brænder for inddragelse af elever og vil videreføre denne del. Der ligger en plan om, at de involverede 5. klasser, der næste år skal være skolepatrulje, vil blive involveret i at følge mindre elever i stil med gå-bus eller cykel-bus. Dette kun i en kampagneperiode. Skolen vil indarbejde aktiviteterne i deres trafikpolitik.
  • Agedrup Skole bruger 8. klassetrin som skolepatruljer. Der har været en stor gevinst ved, at disse elever har fungeret som rollemodeller eller ambassadører. Skolen vil tænke aktiviteterne ind som en del af skolepatruljeopgaven på sigt.

De samlede resultater kan læses i evalueringsrapport udarbejdet i forbindelse med slutrapporteringen til Vejdirektoratets Cykelpulje.