Midlertidige anlæg

I mange af vores projekter anvender vi midlertidige fysiske anlæg til at understøtte adfærd. Vi mener, at det er første prioritet at rette fokus mod hvilken adfærd, der ønskes i forbindelse med trafik til og fra en skole. Dernæst kan det overvejes at understøtte adfærd med permanente fysiske anlæg.

Eleverne udvikler ofte trafikløsninger med det fysiske i fokus. Hvis trafikproblemerne ikke kan løses inden for vores midlertidige ramme sendes de videre til kommunen som et input til den løbende prioritering af anlægsmidler.

Hvis der kan afprøves en midlertidig fysisk løsning, fokuserer vi på at eleverne i størst muligt omfang kommunikerer om brugen af det fysiske anlæg og sætter kampagner i gang der sammen med det fysiske skal få alle trafikanter til at gøre det ønskede.

Herunder ses eksempler fra Viby Skole i Roskilde. Alle afprøvninger blev igangsat 8. januar 2020 og lanceret sammen med grundig information og adfærdskampagner. Kontakt os for flere eksempler.

På skolens område. Dobbeltrettet cykelsti giver mulighed for at cykle mod ensretningen. Løsningen aflaster den mest trafikerede vej ind til skolen og gør det lovligt for dem der førhen har brudt indkørselsforbuddet.
På skolens område. Et meget trafikeret sted, hvor højresvingende biler skærer hjørnet af og kører ind over den brede kantbane til stor utryghed for eleverne.
På skolens område. Elevernes forslag om kys-og-kør forsøges her i en shared space-udgave pga. trange forhold. Forsøget har vist forældrene, at det er en holdbar løsning. I en undersøgelse svarer 76 ud af 81 forældre, at de synes om det nye anlæg.

På nogle skoler ender vores projekter med at blive til permanente anlæg.
Det kan enten være fordi elevernes ideer er nytænkende og brugbare, eller fordi kommunen specifikt beder en klasse om hjælp til at løse et trafikalt problem foran skolen.

Herunder kan du læse mere om nogle af de projekter, der endte med at blive til et anlæg:

AGEDRUP SKOLE, ODENSE – fra midlertidigt til permanent anlæg  

NÆSBY SKOLE, ODENSE – permanent anlæg fra start