Østervangsskolen, Roskilde

PROBLEM:
På Østervangsskolen var der flere trafikale problemstillinger:

  • Der er mange børn, der bliver kørt i skole, og forældrene parkerer på et ‘Kys og kør’ – område og følger deres børn ind på skolen, det skaber trængsel og kø i området.
  • Der er mange fodgængere, der går på cykelstien, så der ikke er plads til cyklister.
  • Det bevirker, at flere cyklister bruger parkeringspladsen som cykelsti på deres veje til skole.

ELEVERNES IDE: DYRESTIEN – ADSKILT CYKEL- OG GÅSTI
Da mange af skolens elever bor i cykelafstand til skolen, var det primære mål, at få flere børn til at cykle eller gå i skole.
Der er allerede etableret en sti langs med vejen til skolen, men det er ikke tydeligt, hvilke trafikanter, der har fortrinsret til stien, hvilket skaber utryghed.

Sti deles i to:
Derfor foreslog eleverne, at stien skulle deles i to. Èn del til cyklister og én del til fodgængere.
For at gøre det tydeligt, hvor man må gå og hvor man må cykle, blev der malet dyresymboler på stien.

Sneglesti til fodgængere
På den del af stien, hvor fodgængerne skal holde til, er der malet snegle. Det skal symbolisere, at her går det stille og roligt.
 Sneglene er malet på fliserne og opsat på et hegn, der er langs med stien.

Slangesti til cyklister
På den andel del af stien, hvor det er tilladt at cykle, er der malet slanger. Slanger bevæger sig hurtigere end en snegl, og slangerne er derfor symbol på, at trafikken her foregår lidt hurtigere
 
Slangerne blev malet på asfalten, og det var eleverne selv, der stod for arbejdet.

 .                       

ADFÆRDSKAMPAGNE: 
Udover at dele stien i to, blev der også udviklet en adfærdskampagne. Selv om mange af eleverne bor tæt på skolen, er der også nogle der bor langt væk og derfor bliver kørt i skole. Bilister blev derfor opfordret til følgende:

Hvis du vil sætte dit barn af – brug Loopet ved kirken
Sæt dit barn af hurtigt – og kør igen. Dit barn går selv i skole herefter.

Hvis du vil følge dit barn ind på skolen – brug parkeringspladsen
Hvis du vil følge dit barn ind, skal du bruge den store p-plads ved plejehjemmet.

Konkurrence og klistermærker
Derudover udviklede eleverne en konkurrence, der skulle få flere af skolens elever til at gå eller cykle til skole.
   
Da Dyrestien blev indviet, delte eleverne deres egne klistermærker ud, for at sætte fokus på skolens ny trafikale fokuspunkter.

Som en del af projektet har eleverne designet ‘Kys og kør’-området foran skolen, så det kunne blive endnu mere tydeligt, at der kun må sættes passagerer af her. Læs mere ‘Kys og kør’- projektet her.