Projekter

Tidligere og nuværende projekter hos TRAFIK I BØRNEHØJDE:

Oktober ´15 – juni ´16
FREMTIDENS TRAFIKANTER, ODENSE KOMMUNE. Elever inddrages i byens bæredygtige udvikling. 8 skoler i Odense kommune inddrages i udviklingen af trafikprojekter omkring deres skole. Formålet er at få flere elever til at cykle til skole, og elevernes ideer er udgangspunkt for de midlertidige anlæg og kampagner, der skal føre til dette.
Fotos fra Kampagne foran Sct. Hans Skole. Eleverne forsøger at få bilister til at stoppe ved fodgængerfeltet på Skibhusvej, så vejen til skole kan blive mere tryg for skolens cyklister og gående.

Oktober ´15
LASTBILUNDERVISNING
undervise børn i blinde vinkler i 1:1 lastbil i forbindelse med Metrobyggeriet i Københavns kommune.
Se tv-indslag: http://www.tv2lorry.dk/artikel/285193?autoplay=1&video_id=107940

Oktober- november ´15
SKOLEVEJSANALYSE I SAMARBEJDE MED VIATRAFIK med inddragelse af elever fra tre skoler på Frederiksberg.

August – oktober ´15
KURSER I CYKELLEG FOR PÆDAGOGER I ODENSE KOMMUNE. Kurset foregår på pædagogernes arbejdspladser med inddragelse af deres egne børnehavebørn. Formålet er at pædagogerne undervises på det sted, hvor cykelaktiviteterne efterfølgende skal finde sted. Så kursisterne kan se mulighederne for cykelleg på deres egne legepladser eller i nærområdet. På dette kursus fokuseres på at gøre børn cykelsikre gennem leg.

Se tv-indslag om kurset: Cykelkursus

Juni´15
RESEARCH OG UDVIKLINGSOPGAVE FOR GF-FONDEN. Udvikling af kampagneaktiviteter til GF-fondens trafikkaravane på baggrund af uheldsanalyser blandt cyklister.

Juni ´15
TRAFIKPÆDAGOGISK RÅDGIVNING FOR KOLDING KOMMUNE. Rådgivning i forbindelse med særligt vanskelige skoleveje. Anvendelse af midlertidige anlæg og elevinddragelse.

Juni´15
INNOVATIONSTEMAUGE MED 8. KLASSER PÅ NYMARKSKOLEN I SVENDBORG
Cykelfremme som case til et ugeprojekt. Eleverne udarbejdede en kampagne som havde til mål at få flere til at cykel til skole.

8. klasses elever laver film og skilte til deres kampagner

Maj´15
INDLÆG PÅ DEN NATIONALE CYKELKONFERENCE 2015 Oplæg om elevinddragelse og midlertidige anlæg som metode til at takle trafikantadfærd på skoler. Med udgangspunkt i Cykelpuljeprojektet “Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik”.

Marts´15
OPLÆG FOR OMRÅDEFORNYELSE I SVENDBORG OM BØRN OG TRAFIK

Juli ’14 – juli ’15:
ELEVER SOM AMBASSADØRER FOR TRYG CYKELTRAFIK.
Trafik i Børnehøjde har modtaget tilsagn om støtte fra Vejdirektoratet til at gennemføre et projekt som sigter på at inddrage elever i at promovere transportændringer på deres skole. Støtten er givet i forbindelse med Cykelpulje 2014. Læs ansøgningen til Vejdirektoratet og projektbeskrivelsen ‘Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik’.

           IMG_8924
Elevrådet påbegynder idéfasen til sikker cykeltrafik ved Skårup skole, Svendborg.

September ’14:
OPLÆG OM ‘FLEKSIBLE GADERUM’ FOR VESTERBROS OMRÅDEFORNYELSE, KØBENHAVN.

September ’14:
CYKELVÆRKSTED PÅ HØJDEVANGENS SKOLE I KØBENHAVN. Lige som i efteråret 2014 stod Trafik i Børnehøjde for koordinering, udførelse og evaluering af cykelværksted på Højdevangens skole bl.a. med trafik- og cykelundervisning af skolens overbygningselever samt reparation af elevernes cykler udført af det mobile cykelværksted; Cykelven. IMG_0727

September ’14:
LASTBILUNDERVISNING PÅ GRØNDALSVÆNGETS SKOLE. Undervisning af elever i blinde vinkler i 1:1 lastbil i forbindelse med metrobyggeriet i Københavns kommune.

August ’14:
TRAFIKPÆDAGOGISK RÅDGIVNING FOR VEJ-EU. Vej-eu vil bringe ingeniørvidenskaberne ind i skolen og er ved at starte et projekt med flere samarbejdspartnere.

August ’14:
INDLÆG PÅ KONFERENCEN ‘TRAFIKDAGE’ I AALBORG. Oplæg om elevinddragelse i skolevejsprojekter som et alternativ til fokus på anlægsprojekter.

Dec ’13 – maj ’14: UDARBEJDELSE AF TRAFIKPOLITIK i samarbejde med  skolerne i 4-skole-samarbejdet på Amager (Sundbyøster skole, Dyvekeskolen, Højdevangens skole og Gerbrandskolen). Opgaven indeholder elevinddragelse i trafikpolitikken som et af sine mest interessante momenter. Opgaven udføres for By X, Københavns Kommune.

trafikpolitik
Undervisning af elevrådet på Højdevangens skole, Amager

April ’14: TRAFIKPÆDAGOGISK RÅDGIVNING FOR HVIDOVRE KOMMUNE. Rådgivning og ideudvikling i forbindelse med en af kommunens skoler med særlige vanskeligheder i forbindelse med afsætning om morgenen.

Marts ’14: OPLÆG PÅ KONFERENCEN ‘BIG BANG’. Oplæg om mulighederne for at få ingeniørvidenskaberne ind i undervisningen ved at tage udgangspunkt i virkelige projekter om trafik. Konference i Vejle om naturvidenskabelig undervisning.

Marts ’14: OPLÆG PÅ KONFERENCEN ‘BARN, LIV OG TRAFIK’. Oplæg om danske forhold og projekter inden for området børn og trafik på konference i Göteborg.

Dec ’13: ‘SYNLIGGØRELSE AF BØRN OG SKOLER I GADEBILLEDET’. Kortlægning i forlængelse af Amager Øst Lokaludvalgs ‘BØRNETRAFIKPLAN’.Kortlægningen peger frem mod mulighederne for at indlede konkrete projekter, der synliggør skoler og børns tilstedeværelse i gadebilledet. Læs kortlægningen ‘Synliggørelse af børn og skoler i gadebilledet’.

Nov ’13 – dec ’13: CYKELVÆRKSTED OG TRAFIKUNDERVISNING PÅ HØJDEVANGENS SKOLE. På grund af skolesammenlægningen, har mange elever nu længere til skole. Cykelværkstedet blev gennemført for at tilskynde 7. klasserne til at cykle mere til og fra skole og bestod af et servicetjek af cyklen udført af cykelmekanikere og målrettet trafikundervisning udført af TRAFIK I BØRNEHØJDE. Denne opgave blev stillet af Sikre Skoleveje, Københavns Kommune. Læs Evaluering af Cykelværksted på Højdevangens Skole.
Trafikundervisning og cykelværksted på Højdevangens skole, Amager