Skolen på hjul

SKOLEN PÅ HJUL
Hvordan får man børn til at cykle i skole? En af metoderne er, at integrere cyklen i skolens undervisning. Skal cyklen bruges i undervisningen, er der større sandsynlighed for, at eleverne cykler i skole.

Med dette forløb tilbyder vi et spændende og kreativt kursusforløb, der integrerer den fagfaglige undervisning med bevægelse på cyklen. Kurset foregår ude på skolerne med inddragelse af skolens elever. Eleverne lærer eksempelvis dansk, matematik eller engelsk, imens de cykler.

FORMÅLET er at integrere den boglige undervisning med bevægelsestimerne, så eleverne får cyklet mere i løbet af skoledagen og derfor også skal cykle i skole.

På cykel introduceres eleverne til forskellige cykelaktiviteter målrettet deres klassetrin og det fag, som læreren ønsker.

Forløbet består af tre workshops, hvor vi fra Trafik i Børnehøjde står for undervisningen.

Processbeskrivelse om ‘Skolen på hjul´