Kortlægning

FOKUS PÅ ADFÆRD
I vores skolevejsanalyser, inddrager vi elever, og det giver automatisk fokus på adfærd. Elevinddragelse giver samtidig et kvalitativt input til en skolevejsanalyse.

Elever har stor erfaring og viden om trafikken og vejene omkring deres skole, de de færdes der hver dag hele året rundt. Denne viden anvender de, når de kortlægger og bagefter analyserer trafikken omkring deres skole.

Som Anders, 8. klasse, på Agedrup Skole i Odense fortæller:
“Vi ved jo, hvor bilerne holder.
Vi ved, hvor meget plads der er at cykle på.
Vi ved ca. hvor mange børn, der er, når vi kommer cyklende.
Så jeg synes, det er smart.
I stedet for at det bare er én, der har siddet og kigget på et kort.
Så synes jeg, at det er bedre, at man spørger dem, der er en del af det om morgenen.”

ADFÆRDSKAMPAGNE
Som en del af skolevejsanalyserne får eleverne mulighed for at komme med ideer til, hvordan trafikproblemer ved deres skole kan håndteres via en adfærdskampagne.

Vi vender skolevejsanalysen på hovedet, så vi først spørger eleverne og herefter forældrene. Vi griber den an på denne måde:

  • En udvalgt gruppe elever kortlægger og analyserer trafikken.
  • Resultaterne fra elevernes kortlægning og analyse indarbejdes i et spørgeskema til forældrene, der er unikt for den enkelte skole.
  • På udvalgte skoler arbejder vi videre med udvikling af ideer til kampagner sammen med eleverne.

Læs mere om projektet i Aalborg i samarbejde med COWI
Læs mere om projektet fra Frederiksberg i denne artikel fra TRAFIK & VEJE
Læs eksempel på en skolevejsanalyse på Søndermarkskolen, Frederiksberg