Skolevejsanalyse

ELEVER ER TRAFIKEKSPERTER
Elever har stor erfaring og viden om trafikken og vejene omkring deres skole, da de færdes der hver dag hele året rundt. Denne viden anvender de, når de kortlægger og bagefter analyserer trafikken omkring deres skole. Elevinddragelse giver på den måde et kvalitativt input til en skolevejsanalyse.

Som Anders, 8. klasse, på Agedrup Skole i Odense fortæller:
“Vi ved jo, hvor bilerne holder.
Vi ved, hvor meget plads der er at cykle på.
Vi ved ca. hvor mange børn, der er, når vi kommer cyklende.
Så jeg synes, det er smart.
I stedet for at det bare er én, der har siddet og kigget på et kort.
Så synes jeg, at det er bedre, at man spørger dem, der er en del af det om morgenen.”

Elevernes input samles i en rapport der kan bruges i det videre arbejde med at udvikle trafikløsninger. Elevernes analyse kan sammenholdes med øvrige kilder til kortlægning af skolevejene fx spørgeskema til forældre, dialog med skoleledelse og observation af trafikken.

På flere skoler har vi kombineret metoden med COWIs droneoptagelser. Læs mere om et projekt i Aalborg i samarbejde med COWI

FOKUS PÅ ADFÆRD

Som en udbygning af vores skolevejsanalyser, har vi erfaring med at inddrage elever i at udvikle ideer til en adfærdskampagne. Det giver mulighed for at vurdere om nogle udfordringer kan løses ved at fokusere på adfærd eventuelt i kombination med mindre fysiske tiltag.

I Frederiksberg Kommune har vi udført en skolevejsanalyse med denne udbygning. Eleverne blev inddraget i at udvikle adfærdsløsninger til kommunens idekatalog. På udvalgte skoler blev løsningerne senere udført. Læs eksempel på en skolevejsanalyse på Søndermarkskolen, Frederiksberg

Læs mere om projektet fra Frederiksberg i denne artikel fra TRAFIK & VEJE