Tilbud på introforløb

Trafiksikkerhed på en ny måde

I samarbejde med GF fonden tilbyder vi landets kommuner et introforløb på tre lektioner, hvor lærere og elever klædes på til at kunne producere deres egne kampagnefilm med fokus på trafiksikkerhed.
Efter introforløbet skrives en artikel til lokalavisen for at øge kendskabet til filmkonkurrencen, så flere af kommunens lærere får mulighed for at arbejde med trafiksikkerhed på en ny måde.
Pris: 8.000 kr. pr. klasse + transport

Forløbet består af:
1) Introduktion. Eleverne brainstormer over, hvorfor de står over for de ti farligste år i trafikken. Eleverne introduceres til, at de skal producere en kampagnefilm, som skal gøre det mere trygt at færdes i trafikken.

2) Oplev trafikken med egne øjne. For at eleverne skal få et større indblik i og forståelse for, hvordan trafikken foregår i deres lokalmiljø, skal de ud på vejene omkring skolen og observere trafikken. Observationerne diskuteres i klassen.

3) Eleverne vælger emne og budskab. Eleverne arbejder i grupper med fælles ideer til deres film. De arbejder med storyboard og forskellige filmtekniske virkemidler.

——

Herefter forlader vi eleverne. De skal nu selv færdiggøre deres film og har et antal timer til rådighed som deres lærer har fastsat.

Når filmene er færdige afgør eleverne i samarbejde med klassens lærer, hvilken film de vil indsende til konkurrencen. Filmen uploades til GF fondens hjemmeside og medvirker i konkurrencen på lige vilkår med de øvrige film.

Læs mere om GF fondens filmkonkurrence