Udtalelse fra skoleleder

PÅ BAGGRUND AF PROJEKET:
‘ELEVER SOM AMBASSADØRER FOR TRYG CYKELTRAFIK´

af Mohammed Bibi, skoleleder på Agedrup Skole, Odense Kommune

Det projekt Trafik i Børnehøjde har udført på Agedrup Skole har haft en stor tryghedsskabende effekt. Projektet har fungeret som en grundig borgerdialog, der har vist en autentisk måde at løse problemer på.

Metoden er velegnet til at løse et – for forældre – meget følelsesbetonet område. Med skolens historie for en fastlåst problemstilling har projektet kunnet vise en ny og mere skånsom vej til at håndtere forældres adfærd og give ejerskab til alternative løsninger. Skolebestyrelsens trafikudvalg er gået fra at være skeptiske over for projektet til at være meget tilfredse.

8.A’s deltagelse har haft en stor effekt på resten af skolen ved, at de har vist et stort engagement. Det ansvar, som 8.A har fået i projektet, har medført at skolepatruljen fungerer endnu bedre. Udover at løse trafikproblemer har projektet også kunnet spille ind som attraktiv undervisning. Eleverne har vist sig meget engagerede i at deltage i projektet ved at de kunne få indflydelse på et virkeligt projekts udformning.

Læs om projektet på Agedrup Skole her