Undervisningsmateriale: Dansk, matematik og engelsk på hjul

SKOLEN CYKLER
– 10 faglige cykeløvelser der integrerer bevægelse i din faglige undervisning

Målgruppe: 1.-6. klasse.

Målet med dette undervisningsmateriale er at få bevægelse ind i den boglige undervisning, så eleverne lærer, imens de er i bevægelse.
Vores erfaring viser, at når eleverne sidder på cyklen, er de meget motiverede for at lære eksempelvis dansk, matematik eller engelsk.


Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med elever og lærere i Odense Kommune i forbindelse med projektet ‘Skolen cykler’, der skulle få flere elever til at cykle i skoletiden.