Undervisningsmateriale: Dansk, matematik og engelsk på hjul

SKOLEN CYKLER
– 10 faglige cykeløvelser der integrerer bevægelse i din faglige undervisning
SkolenCykler_Undervisningsmateriale_A4_HI

Målet med dette undervisningsmateriale er at få bevægelse ind i den boglige undervisning, så eleverne lærer, imens de er i bevægelse.
Vores erfaring viser, at når eleverne sidder på cyklen, er de meget motiverede for at lære eksempelvis dansk, matematik eller engelsk.

Vi har udviklet dette undervisningsmateriale i samarbejde med elever og lærere i Odense Kommune på baggrund af projektet ‘Skolen Cykler’.