Materialer

UNDERVISNINGSMATERIALER

Herunder finder du vores undervisningsmaterialer
– alle materialer har cykling og trafik som omdrejningspunkt.

Elever som trafikeksperter – inspirationsmateriale

Vi har 10 års erfaring med at inddrage elever i at få flere til at cykle og gå til skole. Vi har fået meget positiv respons fra lærere på elevinddragelse og alle de læringsmæssige perspektiver, der ligger i det. I dette materiale har vi skåret udvalgte aktiviteter til for at gøre dem mere realistiske at udføre for skolerne.

Søfart på cykel 
Dette undervisningsmateriale henvender sig til lærere i Svendborg Kommune, der ønsker at levendegøre Svendborgs søfartshistorie for sine elever.
Tag eleverne med på en cykeltur til fem søfartshistoriske stop langs med Svendborg Havn.
Målgruppe: 4.-9. klasse.

Dansk, matematik og engelsk på hjul:
10 faglige cykeløvelser der integrerer bevægelse i din faglige undervisning

Dette undervisningsmateriale henvender sig til dig, der gerne vil have mere bevægelse ind i den boglige undervisning i grundskolen.
Målgruppe: 1.-6. klasse