Vi har hjulpet

VI har hjulpet over 70 skoler rundt omkring i landet.
Vi har været i Svendborg, Odense, København, Roskilde, Frederiksberg, Frederikssund, Fredensborg, Randers og Aalborg kommune.

Eksempler på problemer:

  • Forældre, der parkerer på ‘Kys og Kør’ – pladserne og følger deres børn ind.
  • Forældre og børn der benytter den samme skolevej i bil og på cykel – dette skaber utryghed.
  • Forældre der parkerer langs med kantstenen, så cyklister skal cykle uden om og ud på vejen.

Herunder udtalelser fra nogle af vores samarbejdspartnere:

Viceskoleleder, Kasper Broeng, Østervangsskolen, Roskilde
Udtalelse på baggrund af projektet ‘Elevinddragelse i trafikprojekter, udvikling af Kys og Kør – område’.

“Jeg synes, at det har været er rigtig godt projekt!  Det, at eleverne har medvirket til at designe skolens kys-og-kør område, gør, at det nu er blevet langt tydeligere hvordan kys-og-kør området skal anvendes. Eleverne i trafikgruppen har gået forrest og vist de mindre elever, hvordan det nye anlæg skal bruges.”
Læs om projektet på Østervangsskolen 

Færdselskontaktlærer, Annika Mølgaard Jørgensen, Fårup Skole, Randers.
 Udtalelse på baggrund af et cykelbaneprojekt.

Eleverne er ellevilde med den nye cykelbane, som de har været med til at idéudvikle. De kan bruge banen til leg, sjov og bevægelse samtidig med, at de lærer trafikregler og får øvet deres balance og færdigheder på cyklen”.
Læs om projektet på Fårup Skole 

Færdselskontaktlærer, Rikke Therkelsen, Gadstrup Skole, Roskilde.
Udtalelse på baggrund af projektet ‘Elevinddragelse i trafikprojekter´

’Jeg har aldrig set så mange børn gå og cykle til skole i de 10 år,
jeg været lærer på skolen’.
Læs om projektet på Gadstrup Skole

Mohammed Bibi, skoleleder på Agedrup Skole, Odense.
Udtalelse på baggrund af projektet ’Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik’

Det projekt Trafik i Børnehøjde har udført på Agedrup Skole har haft en stor tryghedsskabende effekt. Projektet har fungeret som en grundig borgerdialog, der har vist en autentisk måde at løse problemer på.

Metoden er velegnet til at løse et – for forældre – meget følelsesbetonet område. Med skolens historie for en fastlåst problemstilling har projektet kunnet vise en ny og mere skånsom vej til at håndtere forældres adfærd og give ejerskab til alternative løsninger. Skolebestyrelsens trafikudvalg er gået fra at være skeptiske over for projektet til at være meget tilfredse.

8.A’s deltagelse har haft en stor effekt på resten af skolen ved, at de har vist et stort engagement. Det ansvar, som 8.A har fået i projektet, har medført at skolepatruljen fungerer endnu bedre. Udover at løse trafikproblemer har projektet også kunnet spille ind som attraktiv undervisning. Eleverne har vist sig meget engagerede i at deltage i projektet ved at de kunne få indflydelse på et virkeligt projekts udformning.
Læs om projektet på Agedrup Skole 

Skoleleder, Lene Rugård Jensen, Skårup Skole, Svendborg.
Udtalelse på baggrund af projektet ’Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik´

Trafik i Børnehøjde har leveret et projekt med stor betydning og indflydelse på trafiksituationen omkring Skårup Skole. Det giver stor respekt når et budskab kommer fra eleverne. Projektet har formået at gøre eleverne til ambassadører for den ønskede trafikadfærd. Desuden gør den menneskelige tilstedeværelse projektet vedkommende set i forhold til de nationale kampagner.

Resultatet har på kort sigt medført en markant forbedring af trafiksituationen foran skolen og på længere sigt, at flere af projektets aktiviteter gentages fx omkring skolestart.

Den store effekt skyldes, at Trafik i Børnehøjde består af dygtige procesledere med en pædagogisk baggrund og erfaring fra skoleverdenen. De er velstruktureret i deres kommunikation og leverer en høj service, hvilket betyder, at der ikke behøver at blive sat timer på det.

Projektets fortællinger er gode til at ændre adfærd, fordi det rammer målgruppen fx med en ’krokodille-sti’.

Elevinddragelse tvinger skolen som helhed til at følge med projektet. Skolen kan simpelthen ikke overse, at elever bliver inddraget i et vigtigt emne og derfor bliver skolen gradvist mere og mere bundet op på projektet
Samtidig har projektet haft et interessant dannelsesmæssigt perspektiv ved, at eleverne har fået en forståelse for deres handlemuligheder i et demokratisk samfund gennem et ’virkeligt’ projekt. Derfor har projektet også været interessant set ud fra skolereformen.
Læs om projektet på Skårup Skole