Viceskoleleder, Egon Munk-Andersen, Bredsten-Gadbjerg Skole, Vejle

På baggrund af projektet ‘Elever som trafikeksperter’, 2020

Dette forløb har været et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre. Johan og Janne har varetaget alt fra koordinering med kommunen til at forfatte tekst til infobreve til forældre. Vi har kunnet udføre vores normale opgaver og støtte projektet, hvor det har været mest naturligt.

Dertil kommer, at Johan og Janne i udførelsen har taget konkret udgangspunkt i elevernes oplevelser og ideer. Det har gennem hele forløbet været tydeligt, at det lokale og elevernes synspunkter er blevet taget alvorligt og omsat til handling og virkelighed. Det har stor betydning, at ideer og synspunkter ikke har skullet igennem voksne instanser og vinkler. Det er børnenes ord, der er brugt, og projektet er blevet genkendt af både elever og forældre. Der er skabt god ejerskab til forandringerne.

Det sidste er nok en meget vigtig iagttagelse og værd at vægte i fremtiden i andre sammen-hænge, når der skal laves kommunale tiltag: Børnene kan sagtens bidrage direkte og være med til at udvikle vore omgivelser.

Eleverne udviklede sloganet ‘Sæt farten ned, når du ser en ged’ og malede små geder, som blev opstillet langs med vejen til skole.

Læs mere om projektet på Gadbjerg Skole