1. projekt: Skårup Skole

Skoleleder, Lene Rugård Jensen:
Resultatet har på kort sigt medført en markant forbedring af trafiksituationen foran skolen og på længere sigt, at flere af projektets aktiviteter gentages fx omkring skolestart.
Den store effekt skyldes, at Trafik i Børnehøjde består af dygtige procesledere med en pædagogisk baggrund og erfaring fra skoleverdenen. De er velstruktureret i deres kommunikation og leverer en høj service, hvilket betyder, at der ikke behøver at blive sat timer på det

I august 2014 begyndte vi projektet på Skårup Skole i samarbejde med skoleleder Lene Rugård, elevråds- og færdselskontaktlærer Peter Østmand samt skolens elevråd.

SKOLENS TRAFIKALE UDFORDRING
Der er mange biler på Østergade foran skolen hver morgen fra kl. 7.45 – 8.00. Mange elever bliver kørt i skole, og da der ikke er en parkeringsplads tilknyttet skolen, som forældre må benytte, bruger de lærernes parkeringsplads samt holder langs med fortovskanten på begge sider af Østergade.
De elever, der cykler til skole, må cykle midt på Østergade (med biler på begge sider) og har ikke mulighed for at komme ind til skolens cykelskur, hvor der er indgang til fra fortovet.

AKTIVITETER
ELEVINDDRAGELSE. Eleverne er blevet inddraget i tre workshops med det formål at udvikle en cykelkampagne og midlertidige anlæg i kombination. Se en mere detaljeret beskrivelse.

FORANKRING. Elevrådet er certificeret som cykelambassadører og vil forhåbentlig få mulighed for at videreføre aktiviteterne. Skolebestyrelse, forældre, ledelse og lærer er involveret i en plan for den varige løsning.

MIDLERTIDIGT ANLÆG. Koordinering med politiet og kommune om det midlertidige anlæg på baggrund af et skitseforslag til de midlertidige anlæg. Opstilling af midlertidigt anlæg i samarbejde med entreprenør. Se fotoeksempler på midlertidigt anlæg.

PRESSE. Projektet har været genstand for to artikler i Fyns Amts Avis. Den ene i notitsform den 30.8 og den anden en reportage den 10.9. Det lader til, at elevinddragelse har en nyhedsværdi for medierne og der har derfor været stor interesse.

EFFEKTMÅLINGER. Vi måler på projektets effekt med før-, under- og eftermålinger. Vi anvender trafiktællinger, spørgeskema, følgegrupper, personinterview og observation.

FORELØBIGE RESULTATER
Kvalitativt set har projektet levet op til forventningerne ved at skolen gradvist har taget mere og mere ejerskab i processen og  at flere projektaktiviteter er blevet besluttet gennemført til næste skolestart. Aktiviteterne på Skårup Skole peger på at elevinddragelsen gradvist får skolen til at binde sig op på projektet og se mulighederne for at koble projektet til den almindelige undervisning. Se udtalelse fra skoleleder, Lene Rugård Jensen.

Kvantitativt set var projektet en stor succes de første mange uger efter kick-off. De første dage var der stort set ingen biler og langt flere cykler. En uge efter blev der målt igen med et resultat langt over det forventede. I midten af december blev der målt igen med et resultat lavere end forventet. Dog med samme antal cyklister som 6 uger før. Overraskende nok var antallet af fodgængere meget højere end ved den første måling. Det store antal fodgængere kan tolkes som forældrenes intention om at gå med projektet, men at de ikke vil lade deres børn cykle på denne tid af året. En spørgeskemaundersøgelse viser en stigning i oplevelse af tryghed på 20 % (før- og eftermåling). Se resultater fra trafiktællinger og spørgeskema.

De næste to skoler i projektet vil kunne kaste mere lys over metodens anevndelsesmuligheder (forår 2015).

.