Ådalens Skole, Frederikssund

ELEVER KOMMER MED ANBEFALINGER TIL NY TRAFIKPOLITIK
Som noget nyt inddrager vi elever i at udvikle skolens trafikpolitik.
På Ådalens Skole i Frederikssund, har 16 af skolens 5. klasseselever meldt sig til en aktionsgruppe, som eleverne kalder, Hokus pokus – cyklen i fokus.

På baggrund af et inddragelsesforløb, vi har lavet med deres klasser, kom eleverne med anbefalinger til en forbedring af skolens trafikpolitik. På en workshop formulerede gruppen en række anbefalinger som fire af dem præsenterede på et skolebestyrelsesmøde.

ELEVERNES VIDEN OG ENGAGEMENT BLIVER EN RESSOURCE FOR SKOLERNE
Når vi inddrager elever i udviklingen af skolernes trafikpolitik, efter et inddragelsesforløb, er eleverne
meget motiverede fordi de har oplevet, at de kan være med til at forbedre trafikken foran skolen.
Samtidig har eleverne en stor viden om trafikken i deres nærområde, som kan blive en ressource for skolerne.
På Ådalens Skole har eleverne allerede meldt sig til at afholde cykelfrikvarterer for indskolingen samt igangsætte en cykelkonkurrence. Skolens opgave er blot at hjælpe eleverne i gang med tiltagene, så klarer eleverne selv udførelsen.
Fire elever kommer med anbefalinger til skolebestyrelsen

Elevernes anbefalinger til skolens trafikpolitik:

 • Cykelfrikvarter: Alle elever på 0.-3. årgang skal tilbydes at deltage i et ’cykelfrikvarter’. Eleverne står på skift for at planlægge og udføre det.
 • Cykelkonkurrence: Hvert forår skal der afvikles en konkurrence for at få flere til at cykle. Eleverne står for at informere klasserne og kåre vinderne.
 • ’Kys-og-kør’-kampagne: Hver sensommer vises 0. årgang, hvor der kan parkeres og sættes af. Eleverne henter de mindre elever i klasserne, og de får et brev med hjem.
 • Morgensamling. Alle elever på 0.-3. årgang inviteres til en morgensamling to gange årligt, hvor aktionsgruppen fortæller om aktiviteterne.

TRAFIKPROJEKT BLIVER TIL TRAFIKPOLITIK
Inden eleverne nåede så langt, at de kunne komme med anbefalinger til skolens trafikpolitik, havde de arbejdet med at forbedre skolevejen foran deres skole i et trafikprojekt.

PROBLEMER: 
Ifølge elevernes analyse af skolevejen, havde de følgende udfordringer foran skolen om morgenen:

 • Forældre parkerede på ‘kys og kør – pladserne’ og fulgte deres børn ind på skolen.
 • Derudover havde de det luksusproblem, at rigtig mange elever cyklede i skole, hvilket resulterede i, at det var svært at skabe plads nok til, at alle kunne cykle trygt i skole.

ELEVERNES LØSNINGSFORSLAG:

 • Forældre i bil skal sætte deres børn af ved ‘kys og kør – pladserne’ og køre igen.
 • Elever på cykel skal cykle forskellige veje til skole.
  Indskolingen skulle bruge én overgang og mellemtrinnet skulle bruge en anden, på den måde blev der skabt mere plads til den enkelte cyklist.
 • Elever skal trække over fodgængerovergangen i stedet for at cykle tværs over vejen.
  Elever forklarer deres løsningsforslag til resten af klassen