Inddragelse af elever, Christianshavns Skole

Hvordan kan elever være med til at løse nogle af skolens trafikale udfordringer?

På Christianshavns Skole blev 6.C i foråret 2022 inddraget i at finde løsninger på skolens trafikudfordringer. Eleverne har fungeret som ambassadører for en mere tryg trafik overfor andre elever og forældre.

Problem: Skolens hovedindgang fra Prinsessegade anvendes af rigtig mange elever og forældre på cykel og til fods. Det betyder, at afsætning af elever og parkering af fx ladcykler sker på fortovet og cykelstien i en grad, der skaber utryghed for eleverne.

Løsning 1: Afsætningszone

Eleverne har udviklet en afsætningszone i skolegården, der skal formindske antallet af trafikanter på fortov og cykelsti. Zonen fungerer ved, at forældre cykler ind ad en låge og ud ad en anden.

Løsning 2: Ny skolevej

Eleverne har udviklet et nyt og spændende univers omkring skolens anden indgang – en eventyrsti.

Stien fik nyt navn, og udsmykningen er udviklet i samarbejde med en forfatter og scenekunstner. Eventyrstien skal appellere til især de yngre elever som en ny skolevej. Formålet er at aflaste den trængte hovedindgang.

Projektets effekt:

53% forældre føler sig mere trygge efter elevernes tiltag.

36% flere cykler til skolen i forhold til før projektet.

Pædagogisk leder på skolen, Magnus Wiik, udtaler:

”Det har været en spændende og lærerig proces for eleverne – og gjort at adgangen til skolen i den travle morgentrafik er markant forbedret.”  

Freya Thyssen, elev i 6.C:

“Jeg synes det var fedt, at vores ideer blev til noget. Vi fandt på ideen med en eventyrsti, der skal få flere elever til at bruge skolens anden indgang.”

Droneoptagelser med tracking fra COWI

Der er foretaget droneoptagelser før og efter tiltagene er igangsat. Ud fra optagelserne kan det konstateres at tiltagene har medført færre afsætninger på fortovet og mere “ro” i ankomsten. Afsætningszonen i gården forventes at blive etableret med mere permanent afmærkning. Optagelserne har også kunne vise stigning i antallet af cykler på 39% (trafiktællinger i klasserne viser 33%). På de to fotos herunder ses cyklisternes bevægelsesmønstre.

Uden afprøvning af elevernes tiltag
Med afprøvning af elevernes tiltag