Civilingeniør Peter Sønderlund og ingeniør Winnie Nymann Larsen, Aalborg Kommune

Udtalelse på baggrund af elevinddragelse i kortlægning som en del af en skolevejsanalyse.
Kortlægningen er udført på 6 skoler i Aalborg Kommune siden 2017.

Formålet med elevinddragelse
Formålet med elevinddragelsen er at få brugernes syn på skolevejen – allerhelst set fra et barns synsvinkel og ved hjælp af ”forklaringer”, der ikke er alt for ”farvet” af forældres eller andre voksnes oplevelser og holdninger.
Eleverne er som de daglige brugere af skolevejen, blandt dem der har de største erfaringer både som aktive og passive brugere. De har flere års erfaringer i rygsækken – det gælder oplevelser fra helt små og op gennem skoletiden, oplevelser fra de forskellige årstider og fra al slags vejr. De har forskellige oplevelser alt efter, om de selv cykler/går eller bliver kørt i skole af deres forældre etc.
Alle bidrag er gode i forhold til at få et nuanceret indblik i adfærdsmønstre og kortlægning af trafikale udfordringer på elevernes egen skolevej og ankomstforhold i og omkring skolerne. Eleverne i 5. klasserne er virkeligt gode til at sætte ord på, hvad der er årsagen til, at nogle steder er særligt utrygge eller problematiske.

Elevinddragelse som et supplement
Elevernes input er et godt supplement til input fra de trafikansvarlige på skolerne, vores egne observationer på tilfældige dage, kortlægning af trafikstrømme og konfliktpunkter mellem hårde og bløde trafikanter ud fra de droneoptagelser, som vi også har gjort brug af de seneste år.
Elevernes input er kvalitative bidrag til at få et dækkende og beskrivende billede af, hvor der er trafikale udfordringer, og ikke mindst hvad årsagen er.
For eksempel kan droneoptagelser ikke vise noget om årsagerne til rutevalg, om de bløde trafikanter utrygge osv. Samtidig kan eleverne bidrage med oplevelser fra alle vejrforhold og årstider, hvor droneoptagelser og tællinger er afgrænset til et kort tidsrum. Omvendt kan droneoptagelser være med til at underbygge de problemer og eventuelle konfliktpunkter, som eleverne nævner – og dokumentere, hvor mange bløde trafikanter, der færdes på de utrygge steder.

Denne kombination af kvalitative input fra elever og kvantitative input fra droneoptagelser har været gode redskaber til at udvikle løsningsforslag, der kan være med til at forbedre skolevejen på de mest udsatte steder.

Læs mere om elevinddragelse i kortlægninger.