Civilingeniør, Trine Fog Jakobsen, Horsens Kommune

Udtalelse på baggrund af projektet ‘Elever som trafikeksperter’ udført på Østerhåbskolen i Horsens, efteråret 2020.

Vi har deltaget med to trafikingeniører i de workshops, som Trafik i Børnehøjde har udført på skolen, og er blevet overraskede over den værdi, eleverne kan tilføre vores arbejde.

Eleverne har en enestående viden om deres egen skolevej. De kender til trafikken på alle årstider og i alt slags vejr. Desuden kan de give os en forståelse for den subjektive oplevelse af skolevejen, der kan supplere vores observationer og viden.

På Østerhåbskolen har eleverne bl.a. arbejdet med utryghed på en fælles cykel- og gangsti, som anvendes af mange elever hver morgen.
På elevernes anbefaling har kommunen delt stien med en opstribning.

Elever står for maling af cykel- og gåsymboler på stien.

Sideløbende har eleverne udviklet en række initiativer, der skal få flere til at benytte stien korrekt bl.a. maling af cykel- og gangsymboler, kommunikation til alle elever og forældre samt en konkurrence. Vi ser projektet som et godt eksempel på, hvordan fysiske anlæg og adfærdskampagner kan supplere hinanden på bedste vis.

Læs mere om projektet på Østerhåbskolen.