Undervisningsmaterialer: Historiske cykelruter i Svendborg

Vi har, i samarbejde med Svendborg Museum, udviklet to undervisningsmaterialer til lærere i Svendborg Kommune, der ønsker at levendegøre Svendborgs historie for sine elever.

Målet med undervisningsmaterialerne er at flytte historieundervisningen ud i byrummet, så eleverne oplever historien, der hvor den har fundet sted. Derudover er målet, at eleverne får mere erfaring med at cykle i byen, når I cykler fra stop til stop.

Begge undervisningsforløb er udviklet med inspiration fra elever og lærere i Svendborg Kommune i forbindelse med vores undervisningsforløb Søfart på cykel og Kvindehistorie på cykel.

Søfart på cykel 
Målgruppe: 4.-9. klasse
Tag eleverne med på en cykeltur til fem søfartshistoriske stop langs med Svendborg Havn.
Materialet indeholder bl.a. information om:
* Købmandsslægten Baagøe og Riber 
* Frederiksøen med fokus på Svendborg Værft og Ring-Andersen Værftet 
* Smugleri i Det Sydfynske øhav gennem tiderne 
* Svendborgs Søfartsskole SIMAC

Den historiske cykeltur tager 1-1/2 time.

På cykel gennem historien – mød fem af Svendborgs usædvanlige kvinder
Målgruppe: 4.-9. klasse
Tag eleverne med på en cykeltur til fem historiske stop i Svendborg by, hvor eleverne vil møde fem forskellige kvindeskæbner fra perioden 1850-1920.

De fem kvindeskæbner er:
* Nielsine Nielsen, Danmarks første kvindelige læge.
* Severine Nielsen, Tjenestepige, tyv og letlevende.
* Marie Jensen, Enkefrue og selvstændig erhvervsdrivende.
* Ane Kirstine (Stine) Rasmussen, Tyv, slagterimedarbejder og husbestyrerinde.
* Anna Kirstine Jensen, Husmoder, kulhandler og Skibsreder.

Den historiske cykeltur tager 1-1/2 time.

Undervisningsmaterialet til ‘På cykel gennem historien – mød fem af Svendborgs usædvanlige kvinder’ – er lige på trapperne. Det udkommer i december 2021.