Inspirationsmateriale – Elever som trafikeksperter

Med støtte fra Østfiterne og Cykelpuljen 2021 har vi udviklet Elever som trafikeksperter – inspirationsmateriale.

Vi har fået meget positiv respons fra lærere på elevinddragelse og alle de læringsmæssige perspektiver, der ligger i det. I dette materiale har vi skåret udvalgte aktiviteter til for at gøre dem mere realistiske at udføre for skolerne. Der er lagt vægt på at gøre det relativt kort og overskueligt med tre cases, da vi ved at lærere modtager utroligt mange tilbud, de ikke når at sætte sig ind i.