Klostermarksskolen, Roskilde

60% AF SKOLENS FORÆLDRE OPLEVER EN ØGET TRYGHED OMKRING SKOLEN EFTER PROJEKTET

PROBLEM:

Der er meget trafik på Kongebakken i morgenmyldretiden, når eleverne skal i skole.

 • Der er biltrafik i begge retninger, og cyklister vælger at køre på fortovet.
 • Der er mange forældre, der benytter p-pladsen ved tandlægen til afsætning af deres børn i stedet for kys-og-kør-området.
 • Cyklisterne tvinges langt ud på kørebanen pga. kantstensparkering og åbne bildøre.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE

I en undersøgelse spurgte Roskilde Kommune, forældrene på Klostermarksskolen, hvorfor de mener, at skolevejen er utryg.

Forældrene svarer bla. at der er:

 • Stærkt trafikeret
 • Cyklister der kører på fortovet
 • Mangler en cykelsti
 • Usikkert at cykle på vejen
 • Kaos med mange, cyklister og fodgængere, der bevæger sig i alle retninger

Der er flere grunde til, at eleverne bliver kørt i skole, og de fleste forældre giver mere end en årsag, til at bilen vælges. De to mest hyppige årsager relaterer sig til de trafikale forhold på ruten til og fra skole, nemlig mangel på cykelsti og utrygge kryds på skolevejen. Andre grunde kan også være:

 • Barn er ikke gammel nok
 • Mangel på tid
 • Det er lettest
 • Dårlig vane

KOMMUNENS TILTAG:

 • Ensretning af Kongebakken om morgenen på hverdage kl. 7.30 – 8.15 (i form af et indkørselsforbud i krydset Kongebakken/Knud Den Stores Vej)
 • Indkørselsforbud på p-pladsen ved tandlægen på hverdage kl. 7.30 – 8.15.
 • Standsnings- og parkeringsforbud kl. 7.00 – 9.00 på dele af Kongebakken.
 • 15 min. parkering i p-båse kl. 7.00 – 9.00 på Knud Den Stores Vej.

ELEVER ER MED TIL AT LØSE SKOLENS TRAFIKUDFORDRINGER

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE

Graf fra vores spørgeskema til forældre efter projektet, til spørgsmålet:
Hvad er din oplevelse af trygheden for skolens elever på Kongebakken, efter projektet er sat i gang?

Vi sendte et opfølgende spørgeskema ud til forældrene, efter projektet var sat i gang. Ovenstående svar viser, at 38% af forældrene oplever, at det er mere trygt for skolens elever på Kongebakken, mens 22% af oplever, at det er blevet meget mere trygt. Samlet set, mener 60% forældrene, at der er en øget tryghed, på vejen foran skolen, efter projektet.