Projektleder i Vej og Trafik, Mette Maria Sørensen, Assens Kommune

Udtalelse på baggrund af projektet ´Elever som trafikeksperter’, 2020

Projekterne har fungeret godt som en kampagne til at få flere til at cykle og gå til skole samt at forbedre afsætningsforholdene. Som en del af projekterne har kommunen etableret mindre fysiske anlæg for at understøtte elevernes trafikløsninger. Når de fysiske anlæg kombineres med elevernes kampagner vurderer vi, at der er større sandsynlighed for, at de har den rette effekt. Metoden giver os mulighed for at afprøve mindre og billigere fysiske anlæg i stedet for at bruge langt flere midler på dyre anlæg. På den måde har processen også et potentiale for at spare kommunerne penge.

Assens Kommune opsatte et skilt med indkørsel forbudt for biler og motorcykler fra 7.30 – 8.30 samt malede grønne pile og prikker på asfalten. Begge tiltag skal gøre det mere sikkert for skolens cyklister at cykle i skole.