Østerhåbskolen, Horsens

Civilingeinør, Trine Fog Jakobsen
Vi har deltaget med to trafikingeniører i de workshops, som Trafik i Børnehøjde har udført på skolen, og er blevet overraskede over den værdi, eleverne kan tilføre vores arbejde
.

I projektet på Østerhåbskolen var omdrejningspunktet en fælles sti.

Kommunen havde for nylig etableret en sti langs med skolens område til skolens cyklister og fodgængere. Der var imidlertid opstået et problem på stien, fordi rigtig mange af skolens elever anvendte stien, når de skulle cykle og gå i skole.
Det bevirkede, at cyklister og gående færdedes ind i mellem hinanden, hvilket gjorde det utrygt at færdes på stien.

Eleverne foreslog derfor at dele stien op i to – èn del for cyklister og én del for gående.
For at gøre det mere sjovt at gå i skole, foreslog eleverne, at male hinkeruder og prikker man kan hoppe på, på gåstien.

Elever spraymaler hinkeruder og prikker på Multistien.

Derudover blev der malet gå- og cykelsymboler på stien for at tydeliggøre, hvor eleverne fremover skulle færdes – og stien fik navnet MULTISTIEN.

Elever spraymaler selv cykelsymbolerne på Multistien.

MULTISTIEN
Efter projektet sendte vi et spørgeskema ud til skolens forældre. Besvarelserne viste, at flere var blevet mere trygge ved at benytte stien.

33 % svarede, at de var blevet MERE TRYGGE
7 % svarede, at de var blevet MEGET MERE TRYGGE

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Som afslutning på projektet deltog tre elever på et skolebestyrelsesmøde. Her fremlagde eleverne deres anbefalinger i forhold det videre arbejde med trafik omkring skolen.

Østerhåbskolen har taget projektet meget seriøst, og har forpligtet sig til at arbejde videre med elevernes anbefalinger.

elever fremlægger deres anbefalinger for skolebestyrelsen.

Se TV2 Østjyllands indslag om projektet her.