Projektleder, Morten Heegaard Christensen, Roskilde

Trafik i Børnehøjde har udført trafikprojekter på syv skoler i Roskilde Kommune siden 2017.
På alle skolerne er eleverne blevet inddraget i at kortlægge trafikken, udvikle løsninger og udføre trafikløsninger.

Trafik i Børnehøjde har med projekterne vist, at elever har mulighed for at ændre trafikadfærd ved selv at fremstå som rollemodeller og ambassadører over for andre elever og forældre.

Roskilde Kommune har desuden haft gavn af Trafik i Børnehøjdes metode til at afprøve fysiske anlæg. For eksempel har en afprøvning af en cykelsti eller afsætningspladser i en midlertidig udgave været vigtig i en vurdering af hvilket tiltag, der løste de lokale problemer.

Roskilde Kommune kan på det klareste anbefale Trafik i Børnehøjdes metode som en del af løsningen til trygge skoleveje.

elever har designet ‘Kys og kør – området’ på Østervangsskolen i Roskilde.

Læs mere om projekterne her:
Elevinddragelse i trafikprojekter
Gadstrup Skole
Lynghøjskolen
Kys og kør
Østervangsskolen
Klostermarkskolen