Skolen på hjul

SKOLEN PÅ HJUL
”Cyklen er et godt alternativ til at komme i gang og bevæge sig. Det bliver lynhurtigt det samme med løb frem og tilbage i skolegården, og eleverne glæder sig til at skulle have engelsk, når cyklen er en del af det.” Pernille Jørgensen, lærer i indskolingen på Odense Friskole

Med dette forløb tilbyder vi et spændende og kreativt kursusforløb, der integrerer den fagfaglige undervisning med bevægelse på cyklen. Kurset foregår ude på skolerne med inddragelse af skolens elever. Eleverne lærer eksempelvis dansk, matematik eller engelsk, imens de cykler.

FORMÅLET er at integrere den boglige undervisning med bevægelsestimerne, så eleverne får cyklet mere i løbet af skoledagen. Derudover er mange elever meget mere motiverede for at lære, når undervisningen foregår, imens de bevæger sig. 

På cykel introduceres eleverne til forskellige cykelaktiviteter målrettet deres klassetrin og det fag, som læreren ønsker.

DANSK OG MATEMATIK PÅ CYKLEN 

Drenge på Hunderupskolen i Odense har cyklet rundt og fundet bogstaver i skolegården. Her er de i gang med at danne forskellige ord af bogstaverne.               

 

 

På Thurø Skole fik eleverne til opgave at skrive postkort til familien. Her afleveres postkortet i postkassen, inden der cykles hen efter et nyt postkort. 

 

 

På Issø-skolen i Svendborg spillede eleverne ‘cykel-banko’. Først cyklede de hen efter et regnestykke, herefter cyklede de tilbage til bankopladen, hvor stykket skulle regnes. Sådan blev de ved, indtil de havde pladen fuld.

 

 

Som en del af SKOLEN PÅ HJUL cykler eleverne eksempelvis over bump og zig zag mellem kegler. Dette er med til at gøre dem mere kompetente cyklister. 

 

Inspiration til flere faglige cykeløvelser