Skolevejsanalyse i samarbejde med COWI

NYE VEJE TIL SKOLEANKOMSTANALYSER
TRAFIK I BØRNEHØJDE har i samarbejde med COWI og Aalborg Kommune udviklet en ny metode til at vurdere og kortlægge eventuelle problemer på skoleveje. Formålet er at opnå den bedst mulige kortlægning ved at kombinere de to tilgange; droneoptagelse og kortlægning af skolevejene fra elevers perspektiv.


Foto fra droneoptagelse på Sofiendalskolen.

DRONEOPTAGELSER
Det er COWI, der står for droneoptagelsen. Optagelsen sker en tilfældig morgen i ca. 20 minutter lige før eleverne skal møde i skole og giver det fulde og objektive billede af trafikafviklingen en morgen.

ELEVERNES KORTLÆGNING AF TRAFIKKEN 
TRAFIK I BØRNEHØJDE står for inddragelsen af eleverne. Det sker typisk på en skole med elever på 5.- 6. årgang, med skolens elevråd eller skolepatruljen.
Eleverne får til opgave at tegne et kort over deres skolevej, og det er ud fra deres kort, at analysen af skolevejen tager udgangspunkt. 
Kortlægning af trafikken ved Sofiendalskolen, Aalborg.
Kortet er tegnet af en elev på skolen.

DRONEOPTAGELSER OG ELEVERS KORTLÆGNING FORENES 
Eleverne bidrager til skolevejsanalysen med oplevelser over længere tid samt med årsager til trafikanternes adfærd.
Desuden kan eleverne pege på situationer, der kan være skjult for kameraet, og elevernes beskrivelser kan ligeledes give anledning til at undersøge specifikke beskrevne problemstillinger for at klarlægge, om samme problematikker kan genfindes på dronefilmen. Dette kunne f.eks. være høj hastighed på veje, bilisters manglende vilje til at stoppe ved fodgængerfelter, kaotiske parkeringsarealer og lignende.