Søfart på cykel

’Jeg ville ønske, at alle elever i Svendborg fik muligheden for at deltage i turen, allerførst fordi de bliver nysgerrige og klogere på den by, som de bor i, og dernæst fordi turen kan bruges i alle fag.’, Tina Siim, lærer i 5. klasse på Thurø Skole. 

’SØFART PÅ CYKEL’ er en historisk byvandring på cykel, hvor skoleklasser fra 4.- 9. klasse cykler rundt til fem maritime kulturarvspunkter langs med Svendborg Havn.
Forløbet er udviklet i samarbejde med Svendborg Museum.

Formålet med Søfart på cykel er, at elever i Svendborg Kommune oplever deres by med egne øjne og med historiske briller på.
De fem stop indeholder bl.a. historier om følgende:
* Købmandsslægten Baagøe og Riber
* Frederiksøen med fokus på Svendborg Værft og Ring-Andersen Værftet
* Smugleri i Det Sydfynske øhav gennem tiderne
* Svendborgs Søfartsskole SIMAC. 

Ved hvert stop modtog eleverne historieundervisning i historiske rammer gennem fortælling og historiske beretninger. Derudover var der indlagt aktiviteter, så eleverne lærte søfartshistorierne at kende på mange forskellige måder.

‘De planlagte aktiviteter, som var med og uden cykel, var mine elever helt vilde med‘.
Thea Rønne, lærer i 5. klasse på Vestre Skole. 

Elever cykler slalom på jagt efter de øgenavne, som værftarbejderene på Svendborg Værft kaldte hinanden.

SØFART PÅ CYKEL er udviklet i samarbejde med Svendborg Museum med støtte fra
Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, Augustinusfonden, Havnepuljen og de fire REMA1000 butikker på havnen, i Vindeby, i Vestergade og i Tved.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Tag dine elever med ‘SØFART PÅ CYKEL’.
Vi har udviklet et undervisningsmateriale med historisk baggrundsviden og inspiration til, hvordan undervisningen kan struktureres ved de fem stop.
.
Materialet er til fri afbenyttelse – god fornøjelse!