Trafikpolitik

ELEVER INDDRAGES I UDVIKLINGEN AF SKOLENS TRAFIKPOLITIK
Som en del af vores elevinddragelsesprojekter, anbefaler vi, at elevernes løsningsforslag indskrives i skolens trafikpolitik.

Da eleverne færdes i trafikken omkring deres skole hver dag hele året rundt, er de gode til at komme med forslag, der kan forbedre trafikforholdene omkring skolen.

Når elevernes løsningsforslag bliver en del af skolens trafikpolitik, opnår man, at forslagene forankres på den enkelte skole.
Trafikpolitikken bliver hermed et redskab til skolen i forhold til at minde skolens forældre og elever om de nye trafiktiltag – også efter at trafikprojektet er slut.

Eksempler på projekter:
Kaptajn Johnsens Skole, Frederiksberg
Ådalens Skole, Frederikssund
Østerhåbskolen, Horsens