Om Trafik i Børnehøjde

Jeg har aldrig set så mange børn gå og cykle til skole i de 10 år, jeg har været lærer på skolen.  

Færdselskontaktlærer, Rikke Therkelsen, Gadstrup Skole i Roskilde

TRAFIK I BØRNEHØJDE er en socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i at arbejde helhedsorienteret med trafikudfordringer ved skoler. Vi ved, at langt de fleste problemer ved skoler skal håndteres med en adfærdsvinkel. Derfor er første skridt altid at afprøve hvilken adfærd, der kan løse en skoles trafikudfordringer. Med dette udgangspunkt kan vi udvælge hvilke fysiske anlæg, der kan understøtte den ønskede adfærd.

Formålet med vores projekter er at løse trafikudfordringer ved skoler. Midlet er grundig inddragelse af dem det hele handler om – eleverne. Det giver mulighed for at arbejde med adfærdsløsninger som en central del af den samlede løsning.

Inddragelse af elever giver mange fordele:

  • Elever har et stort kendskab til deres lokalområde
  • Elever er kreative i deres løsningsforslag og kan løse fastlåste problemstillinger
  • Elever appellerer til andre elever og særligt deres forældre
  • Elever har tid til at blive inddraget og synes det er sjovt at få ansvar
  • Elever bliver ambassadører for den fortsatte påvirkning af adfærd
  • Elever forpligter skolen til at engagere sig mere i trafik

Herunder ses en film om vores tilgang, hvor vi inddrager elever i udviklingen af trafikprojekter omkring deres skole:


EKSEMPLER PÅ PROJEKTER:
SKOLEN PÅ HJUL
Vi rykker den faglige undervisning udendørs og kombinerer eks. dansk, matematik eller
engelsk med bevægelse på cyklen.

ELEVINDDRAGELSE I TRAFIKLØSNINGER
Elever inddrages i en kreativ proces, der skal gøre deres skolevej mere tryg og spændende.

CYKELCAFEER
I samarbejde med Aktive boligområder laver vi cykelcaféer for beboere i sociale boligområder.


PRISER:
VI HAR MODTAGET GF´s  TRAFIKPRIS FIRE GANGE:

2022: Oplevelsesruter for skolebørn på cykel

2018: ‘Kunst i trafikken – elever skaber deres egen skolevej’

2016: ‘Elever som trafikeksperter’

2015:‘Elevinddragelse i trafikprojekter’
Midler til at lave en videodokumentar om vores projekter