Gadbjerg Skole, Vejle

32% af forældrene svarer i et spørgeskema, at de føler sig mere trygge efter elevernes tiltag.

Viceskoleleder, Egon Munk-Andersen
Trafik i Børnehøjde har i udførelsen taget konkret udgangspunkt i elevernes oplevelser og ideer. Det har gennem hele forløbet været tydeligt, at det lokale og elevernes synspunkter er blevet taget alvorligt og omsat til handling og virkelighed.

SÆT FARTEN NED, NÅR DU SER EN GED
Dette er Gadbjerg Skoles ny slogan! Eleverne var trætte af, at der blev kørt for stærkt på hovedvejen foran skolen. Så nu prydes vejene af små gedekid, og håbet er, at bilisterne sætter farten ned, når de kører forbi disse!

PROBLEM
På Gadbjerg Skole pegede eleverne på tre trafikale udfordringer.
1) Der køres for stærkt og holdes ikke tilbage for fodgængere på hovedvejen foran skolen, hvilket bevirker, at eleverne ikke kan komme over vejen.
2) Forældrene parkerer andre steder end i parkeringsbåsene på parkeringspladsen.
3) Forældrene sætter deres børn af på stikvejen, ind til skolen, som ellers er forbeholdt cyklisterne. Dette gør elever på cykel utrygge.

ELEVERNES IDEER
Eleverne ønsker, på en positiv måde, at sætte fokus på, at bilister skal sætte farten ned i området omkring skolen.
Med sloganet ‘Sæt farten ned, når ud ser en ged‘ på skilte omkring skolen, samt små gedekid i træ sættes der, på en anderledes måde, fokus på, at eleverne vil have farten ned.

Skilt med slogan på hovedvejen foran skolen samt små gedekid inde i siden.

Derudover blev forældrene informeret om, at de og deres børn fremover skal gøre følgende om morgenen:
1) Holde tilbage for fodgængere på Langgade, så de kan komme over fodgængerfeltet.
2) Hvis de kommer i bil: Parker i parkeringsbåsene på parkeringspladsen ved hallen.
3) Hvis jeres barn cykler i skole: Cykl ind til skolen via Langgade (sidevejen ved børnehaven).

Læs mere om projektet i Vejle Amts Folkeblad

Projektet er finansieret af Vejle Kommune samt Østifterne